Nederlandse les online oefeningen

Datum van publicatie: 25.02.2019

Bij de grammatica horen ook online oefeningen. Verleden tijd - Zwak op -t. Gemengde oefening 2- Gevorderd.

Hoofdletters en leestekens 3. Hij kan op zichzelf gebruikt worden, of een onderdeel vormen van een bestaande cursus. Primary links Home Standaardtaal Nederlands, taalvariëteiten en andere talen Onderwijs Nederlands binnen het taalgebied Onderwijs Nederlands wereldwijd Taal en cultuur Feiten en Cijfers. Netwerk 4 Spelbrekers 3. Gaten in het alfabet. Voltooid deelwoord op -d.

Verleden tijd - Sterke werkwoorden 2. Voltooid deelwoord - Sterke werkwoorden! Oefensites 6 Zie ook NT2? Voltooid deelwoord - Alles 1. Verleden tijd - Sterke werkwoorden 1.

Ontleend aan het Engels - VT.
  • Met een aantal demolessen. Netwerk 4 - Aaneenschrijven van getallen.
  • Orandago Website met links naar online lesmateriaal voor volwassen NT2-leerders.

Primary links

Daarvoor biedt deze site video's aan met verschillende ondertitelingen. Met een aantal demolessen. Voltooid deelwoord op -t. Oefensites 6 Zie ook NT2. Tegenwoordige tijd Stam Ik-vorm. Taalspel is geschikt voor gebruik tijdens Nederlandse taallessen aan, bijvoorbeeld, anderstaligen.

De eerste lessen kunnen vrij uitgeprobeerd worden. Taalspel - Teleac Een online quiz over het Nederlands. W erkwoordelijk gezegde 2. Gemengde oefening 1 - Beginners. Hoofdletters en leestekens 3. Verleden tijd - Sterke werkwoorden 2.

Taalspel - Teleac Een online quiz over het Nederlands. Homonieme werkwoordsvormen d - dd - dt - tt - t werkt niet in Firefox. Een fout in een oefening?

Nederlands             Kies uit: Oefensites 6 Zie ook NT2. Een link werkt niet. Voltooid deelwoord op -t. Taalunieversum is een product van de Taalunie.

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Door het bekijken van de video's leert men tegelijk meer van de Nederlandse cultuur. Verleden tijd - Alles 3. Analyse van het theater. Primary links Home Standaardtaal Nederlands, taalvariëteiten en andere talen Onderwijs Nederlands binnen het taalgebied Onderwijs Nederlands wereldwijd Taal en cultuur Feiten en Cijfers.

Het materiaal is vaak gratis, soms moet het besteld worden. De eerste lessen kunnen vrij uitgeprobeerd worden. Taalspel - Teleac Een online quiz over het Nederlands. Start Onderwijs Online lesmateriaal voor anderstaligen Subrubrieken Online vertaaltoepassingen Links 2BDutch 2BDutch nederlandse les online oefeningen mensen van der valk hotel hilversum om Nederlands te leren op een manier die leuk en makkelijk is!

Hiervoor zijn speciale lesbrieven samengesteld door het ITTA. Verleden tijd - Sterke werkwoorden 2. Voltooid deelwoord op -t! Netwerk 4 - Verwarrende woorden, nederlandse les online oefeningen. Illustrated Vocabulary Gellustreerde woordenschat-toetsen voor het Nederlands ongeveer woorden.

Niveau A2 - Inburgeringsexamen

Hoofdletters en leestekens 2. Hoofdletters en leestekens 4. Voltooid deelwoord op -d.

Netwerk 4 - Verdeel in lettergrepen 1. Voltooid deelwoord - Alles 4. Ontleend aan het Engels - VT.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies: